Witam na stronie www.dlug.info.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą
oraz podjęcia współpracy w interesującej Państwa dziedzinie.

Oferta

Maciej Replin

Dochodzenie wierzytelności, sprawy własnościowe, sprawy związane z ochroną dóbr osobistych, zasiedzenie, służebności, eksmisja, najem, reprezentacja przed sądem cywilnym, pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Obsługa bieżących spraw spółek handlowych, przekształcenia podmiotów gospodarczych, sporządzanie wewnętrznych aktów organizacyjnych.

Prawo zobowiązań, sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie i zabezpieczanie umów cywilnych.

Sprawy związane z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej, prawa nowoczesnych technologii, postępowania przed sądami administracyjnymi i organami administracji, sprawy z zakresu prawa upadłościowego.

Reprezentacja przed sądem pracy, sporządzanie wewnętrznych aktów organizacyjnych, analiza i sporządzanie wzorów umów.

Obszary zainteresowania

Szczególnie chętnie pomogę Państwu w zakresie:
- sporów cywilnych,
- dochodzenia wierzytelności,
- restrukturyzacji zadłużenia,
- prawa umów.

© 2016 Maciej Replin | Original design by W3layouts